INFORMACE PRO RODIČE
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015


Rozvrh hudebního oboru:

Přípravné studium I. oddělení - PONDĚLÍ 12,30 h. - 13,35 h.
Přípravné studium II. oddělení - PONDĚLÍ 13,40 h. - 14,25 h.
Hudební nauka 1. ročník - ÚTERÝ 13,30 h. - 14,15 h.
Hudební nauka 2. ročník - ÚTERÝ 14,20 h. - 15,05 h.
Hudební nauka 4.-5. ročník - ÚTERÝ 15,10 h. - 15,55 h.
Hudební nauka 3. ročník - ČTVRTEK 14,20 h. - 15,05 h.
SBOROVÝ ZPĚV - ČTVRTEK 15,10 h. - 16,40 h.Rozvrh výtvarného oboru:

Výtvarný obor I. oddělení - pondělí
Výtvarný obor II. oddělení - úterý
Výtvarný obor III. oddělení - středa 14:00 - 16:15LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

středa - 14:00 - 6:15


INFORMACE PRO RODIČE
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015


Od září letošního školního roku se začíná v ZUŠ vyučovat třetím rokem podle nového školního vzdělávacího programu. Tento program je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně ZŠ a u vedoucí učitelky v ZUŠ Stachy.

Společná třídní schůzka se bude konat v budově ZUŠ Stachy v hudebním sále - 1. poschodí dne 16.9.2014 v 16,00 hodin. Zveme všechny rodiče k účasti - budou podávány veškeré informace týkající se chodu a vedení školy, (školné, rozvrhy hodin, průběh vyučování a akcí školy atd....)
Rodiče, kteří se nemohou schůzky zúčastnit se mohou informovat u třídního učitele při hodině výuky svého dítěte v ZUŠ.
Další informace budou na www. zs.stachy.cz. případně telefonicky.
Telefon Základní umělecké škol Stachy : 388 428 289 - je možné použít i hlasový záznamník.

Organizace školního roku 2014/2015 :
Začátek školního roku 1. 9. 2014 od 14,00 hodin u jednotlivých učitelů v ZUŠ Stachy
Podzimní prázdniny 27. října a 29. října 2014
Vánoční prázdniny 22. prosince 2014 - 2. ledna 2015
Pololetní prázdniny 30. ledna 2015
Jarní prázdniny 9. února - 15. února 2015
Velikonoční prázdniny 2. dubna a 3. dubna 2015
Konec školního roku 30. června 2015

Omlouvání žáků
Rodiče mohou žáka telefonicky omluvit u třídního učitele, případně na ředitelství školy-telefonní spojení je výše uvedeno nebo písemnou omluvenkou v žákovské knížce a to vždy co nejdříve. Je možné požádat třídního učitele o jeho osobní číslo na mobil a kontaktovat jej i tímto způsobem.

Pedagogický sbor Základní umělecké školy Stachy :
Vedoucí ZUŠ Jana Vítečková zobcová flétna, elektrické klávesy, klavír
Učitelé : Mgr. Michal Střeleček klavír, elektrické klávesy, korepetice
Mgr. Marek Hamberger kytara klasická a elektrická
Lenka Jůzková Čížková, DiS. přípravka, hudební nauka, zobcová flétna, klarinet, české dudy, saxofon, hoboj, folklórní soubor
Pavla Ondřichová Trefná, DiS. příčná flétna
Olga Bončkováhousle, akordeon, komorní hra
Mgr. Michaela Vacíková literárně dramatický obor
Mgr. Jaroslava Panská a Martina Klímová výtvarný obor
Veronika Maříková akordeon
Mgr. Monika Turkováhudební nauka,zobcová flétna, klavír, sborový zpěvŠKOLNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
Hudební obor: Individuální výuka na hudební nástroj 250,- Kč měsíčně
Skupinová výuka (2 žáci ve skupince ) 200,- Kč měsíčně
Přípravné studium (naši nejmenší žáci) 170,- Kč měsíčně
Výtvarný obor skupinové výuky přípravka 140,- Kč měsíčně
od 1. ročníku 200,- Kč měsíčně
Literárně dramatický obor skup. výuky 120,- Kč měsíčně


PLATBA ŠKOLNÉHO
Školné ve všech oborech se platí pololetně složenkou, převodem z účtu nebo přímo v ZUŠ. Složenku obdrží žáci u svých učitelů při první hodině na hudební nástroj.
I. pololetí jsou rodiče povinni zaplatit do 15.září 2014.
II. pololetí jsou rodiče povinni zaplatit do 15. února 2015.
Úplata na ZUŠ se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o Základním uměleckém vzdělávání. Podle této vyhlášky se školné při onemocnění dítěte n e v r a c í .
Z vážného důvodu, (například dlouhodobé onemocnění žáka), je možné provést snížení, či prominutí školného na požádání rodičů, doplněné lékařskou zprávou
a to pouze se souhlasem z ř i z o v a t e l e.

VÝUKA
Výuka jedné školní vyučovací hodiny trvá 45 minut.
Pokud škola pořádá školní akci, koncert, soutěž nebo je dítě nemocné, hodiny se nenahrazují.
D o c h á z k a do předmětu hudební nauky je POVINNÁ pro všechny žáky od 1. do 5. ročníku.
Pokud se z velmi závažných důvodů nemůže dítě zúčastnit této výuky, žádají rodiče písemně s odůvodněním o "Výjimku " a to do 30. září 2014 v ZUŠ Stachy.
Pedagogická rada tuto žádost projedná a vyjádří se k ní písemně, zda žáku vyhovuje, či ne.

PŘIPRAVOVANÉ KONCERTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 najdete ZDE.

U p o z o r n ě n í : v průběhu roku může dojít k určitým změnám, je dobré, aby si děti a rodiče hlídali nástěnky v ZUŠ, žákovské knížky, do kterých by měli třídní učitelé koncerty vpisovat, webové stránky ZUŠ, případně se mohou informovat telefonicky v ZUŠ.

ZAPŮJČOVÁNÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
ZUŠ zapůjčuje svým žákům určité hudební nástroje. Celoroční platba činí 500,- Kč. a žáci jsou povinni zaplatit tento poplatek přímo v ZUŠ do konce září 2013 u p. uč. Vítečkové. Rodiče jsou povinni dbát se svými dětmi o zapůjčený hudební nástroj a vést své dítě k jeho šetrnému zacházení, případné poškození jsou povinni uhradit v plné výši. Notový materiál též ve většině případů děti získávají v ZUŠ - doporučujeme zakoupení pevných desek na noty, aby nedocházelo k jejich poškozování.

SOUTĚŽE
Každoročně se naše škola zapojuje se žáky do Celostátní soutěže vyhlášené MŠMT a do Mezinárodní soutěže Novohradská flétna.
I v letošním roce si naši žáci zasoutěží a budeme se těšit, že se opět umístí na velmi dobrých stupních.Poohlédnutí za školním rokem 2013/2014

Velký úspěch žáků Základní umělecké školy ze Stachů.

Velkým úspěchem se mohou pochlubit žáci ZUŠ Stachy, kteří v těchto květnových dnech soutěžili
na mezinárodní soutěži "Novohradská flétna" v Nových Hradech. O tom, že žáci hudebního oboru dechového oddělení pod vedením paní učitelky Pavly Ondřichové Trefné DiS. vykazují
ve hře na příčnou flétnu dlouhodobě vynikající výsledky nelze pochybovat. Každoročním zapojením do této mezinárodní soutěže získávali žáci stachovské ZUŠky přední umístění. V letošní soutěži se umístili na místech nejvyšších.

Žákyně Eliška Švarcová získala nejen první místo, ale ještě mimořádné ocenění od polského porotce pana Mgr. Stanislava Baranka z Wroclavy. E. Švarcovou označil jako precizní a nejlepší hráčku
ve své soutěžní kategorii a vysoce ohodnotil odborné vedení této žákyně paní učitelkou
P. Ondřichovou Trefnou. A to už je opravdu vysoké ocenění, kterého si nesmírně vážíme.

O málo nižší bodové ohodnocení získala ve stejné kategorii další žákyně naší školy
Martina Lampová skvělé druhé místo. Byla též porotci velmi pochválena za krásný flétnový tón,
s nímž výborně zvládla zahrát soutěžní skladby. Těmto dvěma soutěžícím byla přímo na místě
v Nových Hradech nabídnuta členem odborné poroty panem MgA. Jakubem Riesem,
profesorem z českobudějovické konzervatoře další spolupráce a konzultace spojené s případným zájmem studia na konzervatoři. S takovou nabídkou se běžně soutěžící nesetkávají, a proto je toto mimořádné ocenění pro naší ZUŠ ve Stachách potěšující a chválí nejen výborné žákyně, ale i jejich paní učitelku.

V soutěži "Novohradská flétna" předvedla vynikající výkon i Nikolka Ratajová, která je žákyní pana učitele Mgr. Michala Střelečka. Ve své kategorii, která byla zastoupena největším počtem soutěžících, získala ve hře na zobcovou flétnu druhé místo, a tím se postavila s ostatními soutěžícími na nejvyšší stupínky.

Chtěla bych touto cestou pochválit vynikající práci žáků i učitelů ZUŠ a jsem ráda,
že se o nás ví i mezi velkými uměleckými školami .

Vedoucí ZUŠ Stachy Olga BončkováKdybychom mohli udělovat hudební vyznamenání.....

Kdybychom mohli udělovat hudební vyznamenání určitě by si je zvláště v letošním školním roce zasloužili někteří žáci a učitelé Základní umělecké školy ve Stachách za jejich
vynikající výsledky v práci.

Vždy na konci školního roku se zamýšlíme nad celoroční prací žáků a učitelů a hodnotíme jeho průběh. Informace o Základní umělecké škole pravidelně otiskujeme ve Stašsku, na webových stránkách školy a mimořádné úspěchy publikujeme v "Prachatických listech ".

Naše poslední zprávičky byly ze soutěží ve hře na housle a klavír. V návaznosti na tyto úspěchy školy si dovolím pokračovat sdělením o další práci stachovské "lidušky".

Březnový koncert vylákal ze svých domovů naše věrné posluchače a určitě splnil jejich očekávání.
I přes velkou jarní nemocnost žáků se nám podařilo program uspořádat tak, aby si odnesl každý posluchač hezký hudební zážitek.

Po tomto koncertu se přiblížil měsíc květen a koncertování se rozjelo znovu a tentokrát ve velkém.
V prvním květnovém týdnu se uskutečnily čtyři koncerty. Koncert ke "Dni matek" jsme jako každoročně věnovaly našim milý spoluobčanům v DPS v Kůsově . Učitelé se svými žáky zavítali
do tohoto domova s hezkým programem a strávili společně s obyvateli pěkné a slavnostní odpoledne. Následovalo další veřejné vystoupení žáků nejen ze ZUŠ Stachy, ale i žáků naší partnerské školy z Vlachova Březí. Mladí sólisté se předháněli, kdo zahraje lépe a mohu konstatovat, že koncert žáků
z obou škol byl velmi hezký. Určitě potěšil publikum, které se ho zúčastnilo. Jen nás učitele moc mrzelo, že se tentokrát sešlo publikum v nezvykle malém počtu posluchačů. Nenechali jsme si ale náladu pokazit a s vřelostí našich hostů, zvláště pak paní ředitelky Tatjany Tláskalové, jsme prožili velmi pěkné koncertní, hudební a přátelské setkání plné hezkých zážitků.

Květnové dny pokračovaly a žáci s učiteli ZUŠky připravili přímo řetězec dalších vystoupení.Výchovnými koncerty pro MŠ Stachy, MŠ Zdíkov, ZŠ Stachy a ZŠ Zdíkov určitě potěšili malé i větší posluchače. Učitelky ze stachovské základní umělecké školy provázely tyto koncerty slovem a velmi hezkou formou přibližovaly dětem hudební nástroje, na které zahráli malým posluchačům starší kamarádi. Zpívaly se písničky, nešetřilo se ani s hádankami k poznávání hraných písní a též soutěžní částí koncertů bylo poslechové určování hudebních nástrojů.

I literárně dramatický obor obohatil pohádkami pro nejmenší nejen mateřské školy ve Zdíkově, Stachách a v Borové Ladě, ale žáky ze základních škol. Výkony mladých herců se ve všech školách
a školkách velice líbily a malí posluchači se těší už nyní na nová pohádková představení.

Výtvarný obor se také zapojil do celoročních výstav. Své práce obměňuje a vystavuje na výstavních panelech OÚ ve Stachách i v ZUŠ. Učitelky VO se se svými žáky zapojily i do několika výtvarných soutěží. Soutěže ještě probíhají a výsledky zatím nejsou známy. Pokud žáci VO budou úspěšní
v některé ze soutěží budeme o výsledcích čtenáře informovat v dalším čísle Stašska.

Nemohu si odpustit zastavení u letošních absolventských koncertů. Sama sebe se ptám, budou-li stačit pouze slova chvály, kterou musím vyslovit absolventům II. stupně Radce Tomáškové, Radce Mráčkové a Ondrovi Carvanovi. Svědomitost, píle, dobrý přístup absolventů ke zvolenému hudebnímu nástroji, na který hráli plných 12 let, láska k hudbě i krásné vztahy k učitelům, to určitě vycítil každý zúčastněný posluchač na těchto koncertech. Vysoká úroveň skladeb předvedených našimi interprety potvrdila, že se v Základní umělecké škole ve Stachách opravdu hodně naučili a že školu nenavštěvovali zbytečně. A to je největší odměna pro samotné žáky, jejich rodiče i učitele.
S předvedenými výkony by se nemuseli stydět absolventi vystoupit kdekoliv. Během koncertů zazněly skladby různých hudebních období např. Čardáš od V. Montiho , jazzová skladba Dixielandová schůzka od Bohumila Bláhy, Dvořákův Romantický kus, Toselliho Serenáda, ústřední znělka S. Joplina z filmu Podraz, saxofonové zpracování melodie z filmu Růžový Panther, Cizinec na pobřeží, Yesterday, Tereza a další škála nádherných skladeb. Každý posluchač si mohl vybrat styl hudby "po svém". Absolventi roztleskali nejen publikum, ale i své učitele. Atmosféra byla nádherná, srdečná a při loučení a předávání dárků jak absolventům, tak učitelům od jejich žáků a rodičům, padaly slzy radosti i slzy z loučení. Hudební sál se zaplnil květinami. Bylo to dojemné. Tyto nezapomenutelné a krásné okamžiky prožívali všichni přítomni a odcházeli z koncertů naplněni krásnými dojmy.

Posledním koncertem se rozloučilo publikum 30. května. Hudební sál ožil v tomto školním roce naposledy a při závěrečném koncertě se na pódiu představili nejen žáci rozličných nástrojů
a ročníků, ale i další dva absolventi I. stupně Miroslav Jaček a Natálie Kopáčiková, kteří zahráli své připravené absolventské skladby na klavír. Tímto koncertní sezona základní umělecké školy byla ukončena. Všem žákům i učitelům patří velké poděkování za veškerou celoroční práci, za koncerty, soutěže a reprezentaci školy. Přeji všem hezké prázdniny.

Olga Bončková, ved.ZUŠPoohlédnutí za školním rokem 2012/2013

Začal nový školní rok a já bych alespoň v krátkosti zhodnotila aktivity žáků ZUŠ za druhé pololetí školního roku 2012/2013. Neotáleli jsme a zapojovali se s našimi dětmi do soutěží
a koncertování s plným elánem. Můžeme se proto těšit z úspěchů, kterých naši žáci docílili.

Z okresního kola soutěže komorní hry dechových nástrojů, které se konalo v Prachaticích, přivezli naši žáci stachovské ZUŠky dvě druhá místa. Bylo to trio zobcových fléten ve složení Marcela Vašíčková, Iveta Dvořáková a Miroslav Tomášek ze třídy paní učitelky Lenky Jůzkové Čížkové a další komorní trio složené z příčných fléten v obsazení Martina lampová, Eliška Švarcová a Jana Kluibrová ze třídy paní učitelky Pavly Ondřichové Trefné.

Žáci z flétnové třídy paní učitelky Pavly Ondřichové Trefné si zasoutěžili také na mezinárodní soutěži v Nových Hradech a postavili se svými výkony na vysoké stupínky. Nikola Ratajová vybojovala druhé místo ve hře na sopránovou zobcovou flétnu, Eliška Švarcová získala druhé místo ve hře na příčnou flétnu a Martina Lampová získala rovněž druhé místo ve hře na příčnou flétnu.

Školní kapela FREEBOYS ve složení Václav Lukeš, Ondřej Carvan a Michal Kovář pod vedením pana učitele Michala Střelečka se zúčastnila 4. ročníku festivalu ZUŠ kapel 2013 vyhlášeného Třebechovickým muzeem betlémů. FREEBOYS získala v hlasování fanoušků na facebooku 7. místo (zúčastnilo se celkem 25 kapel) a postoupila mezi vítězné kapely, které si zasoutěží v hlavním programu festivalu 14. září 2013.

Velké poděkování patří soutěžícím žákům i učitelům, kteří je na soutěže připravovali. Kromě výše jmenovaných soutěží účinkovali i ostatní žáci naší školy na mnoha koncertech, ať už veřejných, absolventských, třídních, výchovných pro MŠ a ZŠ Stachy,Zdíkov, Vacov, i příležitostných v DPS Kůsov. Naším potěšením je rozdávat radost hudbou a to se nám určitě vždy plně podařilo.

Výtvarný obor pod vedením paní učitelky Venduly Slepičkové si také přivezl druhé místo ze soutěžě Evropa ve škole v Českých Budějovicích a literárně dramatický obor pod vedením
paní učitelky Michaely Vacíkové velmi pěkně reprezentoval naši školu a obec na přehlídce divadelních souborů v Bechyni. Všem patří velké poděkování.


Základní umělecká škola S t a c h y ,
okres P r a c h a t i c e

Základní umělecká škola Stachy se nachází v krásné, malebné přírodě Chráněné krajinné oblasti Šumavy. Tuto malebnou vesničku obklopuje panorama lesů s nádherně zachovalou květenou pravých šumavských hvozdů. Vesnička má i svou dlouholetou muzikantskou tradici, neboť bývala pravým rájem cirkusových a lidových muzikantů.

Své nezastupitelné místo po stránce hudební plní i v dnešní době, jelikož se zde stále rodí noví muzikanti s hudebním nadáním, pokračovatelé svých rodičů a prarodičů. Toto hudební nadání mají možnost rozvíjet v Základní umělecké škole, která je součástí Základní školy a též Mateřské školy.
S těmito školami vstoupila Základní umělecká škola ve Stachách do právní subjektivity v roce 2000.

Základní umělecká škola ve Stachách má své „dobré jméno“ již mnoho roků a svými výbornými výsledky při výuce je známá nejen v blízkém okolí, ale i v širším okruhu veřejnosti v Jižních Čechách. Žáci naší ZUŠky se nejen podílejí na kultuře obce Stachy, ale reprezentují školu i při soutěžích vyhlášených MŠMT, někteří zaměřují své budoucí profese na hudební vzdělávání, ať už
na konzervatořích, či jiných vysokých školách. Mnozí své hudební schopnosti uplatňují v amatérské hudbě.

Ve školním roce 2013/2014 probíhá výuka v nově zadaptované budově školy (Stachy 206), kde jsou pro žáky vytvořeny pěkné podmínky pro výuku ve třech oborech: hudebním, výtvarném a literárně dramatickém. Škola je situována na velmi příznivém místě, kde mají žáci bezpečný přístup do budovy a třídy určené pro výuku nejsou rušeny hlučnou dopravou jako tomu bylo doposud. Budova je mimo hlavní silnici.

Základní umělecká škola nabízí zájemcům o hudební vzdělání výuku hry na tyto hudební nástroje: housle, violu, klavír, kytaru, akordeon, klarinet, zobcovou a příčnou flétnu, klávesy, saxofon, hoboj, trubku a hornu. Máme i dobře vybavenou třídu výtvarného oboru. Zde mají žáci možnost výuky naučit se pracovat na hrnčířském kruhu, svou keramiku vypalovat ve vypalovací peci, věnují se kresbě, malbě a dalším technikám, spojených s výukou v tomto oboru. Na konci školního roku završují svou celoroční práci a výuku výstavou nebo vernisáží.
V literárně-dramatickém oboru žáci připravují několik představení za rok a účinkují se svými divadelními hrami nejen ve Stachách, ale i v jiných vesnicích, městech, dokonce v dřívějších letech navštívili onkologické oddělení nemocnice Na Bulovce, nemocnice v Motole a Thomayerovy nemocnice v Praze.

V naší škole vládne velice dobrá atmosféra mezi kolegy i v přímém kontaktu s rodiči a žáky. Žáci hudebního oddělení několikrát do roka účinkují na koncertech veřejných, třídních, vánočních,
v Domově pro seniory v Kůsově, kde se staly naše koncerty již tradicí, dále každoročně připravují výchovné koncerty pro mateřské a základní školy z blízkého okolí, účastní se adventních koncertů jako sólisté i jako hráči v komorní hře, reprezentují se při absolventských koncertech, při dalších akcích, například na koncertech uskutečňovaných ke „Dni matek“, "Dni učitelů" a dalších příležitostných vystoupeních.

Ve spolupráci s mateřskými a základními školami provádíme každoročně nábor nových žáků, který
je spojený s průzkumem hudebnosti. Vzdělávat se u nás mohou i dospělí, pro které máme otevřené oddělení „Studium pro dospělé“.

O práci naší školy a akcích je možné se informovat v plánu práce na školní rok nebo na telefonním čísle 388 428 289.

Adresa: 384 73 Stachy č. 253    Telefon: 388 428 186    E-mail: skola@stachy.net