SDRUŽENÍ RODIČŮ STACHOVSKÉ ŠKOLY:

Pozvánka na členskou schůzi.


Zápis z valné hromady - 18. únor:
1. část
2. část
3. část


Volejbalový turnaj

V neděli 22. června 2014 proběhl 1. ročník volejbalového turnaje o putovní pohár
"Stachovská plácal"
na hřišti u MŠ ve Stachách pod patronací rodičů a přátel školy.
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev a do každého družstva bylo zařazeno dítě školou povinné.
Systém hry byl - každý s každým.

Nejlepší hru předvedly týmy ze Zdíkova a ze ZŠ Stachy. Ve finále vybojovalo družstvo Zdíkova 1. místo. Na dalších místech se umístili: ZŠ Stachy, Fotbalisté Stachy, Přeběhlíci, Sokol Stachy Lyžaři.
Díky nádhernému počasí přišlo plno diváků a vytvořili výbornou atmosféru.
Naše poděkování patří p. Hudečkovi, který turnaj odřídil jako rozhodčí.
Zisk z akce byl připsán účet SRPŠ.
Věříme, že se nám podaří zorganizovat tento turnaj i příští rok.


Dobrý den vážení a milí,

dovoluji si vás pozvat na poslední společnou schůzku SRPŠ v tomto školním roce 2013-2014.
Schůze se koná
6. 6. 2014 v pátek v 19.00 hodin
ve sborovně ZUŠ (1. poschodí vpravo). Na pořadu bude shrnutí práce za celý školní rok, příprava na nový a jiné. Tímto bych chtěla pozvat i rodiče, budou-li mít zájem.

S přáním pěkného dne
Voldřichová Štěpánka


Od středy 11. prosince bude v tělocvičně školy od 15:00 do 16:00 probíhat
kroužek volejbalu a míčových her.


Ve čtvrtek 5. prosince proběhla v MŠ a ZŠ Mikulášská nadílka. Mezi 157 dětí byly rozděleny adventní kalendáře a balíčky v celkové hodnotě 5 192,- Kč.


V sobotu 30. listopadu zahájí činnost VOLEJBALOVÝ KROUŽEK.
Bude probíhat každou sobotu v tělocvičně školy od 15:00 do 17:00
pod vedením Lenky Randákové a Vladislava Voldřicha.
Jsou zváni všichni žáci od 3. třídy výše.


Na valné hromadě, která proběhla 6. listopadu bylo odhlasováno zvýšení dobrovolného příspěvku do fondu SRPŠ. V letošním roce vybíráme 70,- kč na žáka.
SRPŠ se finančně podílela na zajištění Drakiády (ceny, brambory, sladkosti) a zajistí také Mikulášskou nadílku pro žáky MŠ a ZŠ.

Zápis zde.


Milí rodičové a přátelé školy,

          s potěšením vám sděluji, že počínaje novým školním rokem 2013/2014 byla zahájena oficiální činnost SRPŠ (sdružení rodičů a přátel školy) při ZŠ, ZUŠ a MŠ ve Stachách.
          Nejdříve obdržíte pozvánku na Valnou hromadu (děti ji dostanou od svých učitelů). Zde se projedná a odsouhlasí výše dobrovolného příspěvku. Seznámíme vás s průběhem připravovaných akcí zaměřených na děti a jejich rodiče či blízké.
          První akcí, kde máme možnost se osvědčit, bude Halloween, každoročně pořádaný učiteli místní školy, letos poprvé i pro MŠ.
          Veškeré informace o dění budou vždy zveřejněny na webových stránkách ZŠ pod kolonkou SRPŠ
a ve čtvrtletníku STAŠSKO.
Stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy


Při říjnových třídních schůzkách bylo znovu obnoveno sdružení rodičů (bývalé SRPŠ).
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na mikulášskou nadílku pro děti:

Jaroslav Brabec
Jiří Horejš
Michal Kortus
Ivona Kubičková
Jitka Kramlová
Pavel Ptáček
Lenka Randáková
Jaroslava Ryplová
Milan Švarc
Štěpánka Voldřichová

Adresa: 384 73 Stachy č. 253    Telefon: 388 428 186    E-mail: skola@stachy.net