Školní družina

Provoz školní družiny začíná v 6 hodin a je přizpůsobený příjezdu autobusů. V ranních hodinách
je dětem umožněna volná hra ve třídě - různé společenské a stolní hry.

V odpoledních hodinách, to je od 11.45 do 16.00 hod., děláme s dětmi různé činnosti
jako je tělovýchovná, pracovní, výtvarná a hudební. V zimě plně využíváme zimních radovánek (sáňkování, bobování, stavění sněhuláků).

Tyto činnosti provádí děti zcela dobrovolně, využíváme při nich různé výtvarné techniky a snažíme se při nich rozvíjet pohyblivost, pozornost, fyzickou zdatnost, zručnost a fantazii. Dále hrajeme didaktické a konstruktivní hry.

Po domluvě s rodiči provádíme individuální přípravu domácích úkolů a s konkrétními žáky různá procvičovací cvičení. Jsme v úzkém kontaktu s třídními učiteli.

Během školního roku využíváme tělocvičnu, internet a DVD.

Adresa: 384 73 Stachy č. 253    Telefon: 388 428 186    E-mail: skola@stachy.net