Projekt „O krok blíž k přírodě“
a průběžné informace o realizaci

„O krok blíž přírodě“ je název projektu, který by měl žákům, ale i obyvatelům a návštěvníkům Stach přiblížit zdejší flóru a umožnit strávit chvilku v poklidném a příjemném prostředí.
Na počátku stálo vyhlášení projektu na podporu přírodních škol revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí se zaměřením na vytvoření a rozšíření přírodních učeben v rámci základních škol (doporučená forma projektu: malé školní arboretum). O grant bylo zažádáno v srpnu 2012. ZŠ Stachy získala maximální možnou částku, o kterou se mohlo žádat 70 000,-Kč bez spoluúčasti školy.
Projekt byl zahájen 1.3 2013. Do realizace se zapojí i žáci školy např. při hodinách výtvarné a pracovní výchovy. Postupně budeme moci pozorovat, jak před školou místo pouhé zatravněné plochy vyrůstá malé arboretum s vřesovištěm, hmatovým chodníkem, na kterém si budeme moci zkusit, jak se chodí např. po mechu, jehličí… a altánem, který bude sloužit nejen, jako venkovní učebna pro žáky, ale i místo pro pořádání akcí pro veřejnost školou, obecním úřadem apod. Celý projekt bude ukončen v červnu 2014.

PRŮBĚH AKTIVIT:
Červen 2013

opět štěpka


pokládání folie
Květen 2013

přívoz štěpkysobotní společná akce s rodiči 11. 5. - příprava kulatinyněkteré z nás neodradilo ani deštivé počasí


Projekt je financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP

VÝUKA ŠUMAVOU


Adresa: 384 73 Stachy č. 253    Telefon: 388 428 186    E-mail: skola@stachy.net