MATEŘSKÁ ŠKOLA

Budova MŠ
Mateřská škola sídlí v budově postavené v roce 1975. Budova je jednopatrová, dole je umístěna ordinace dětské lékařky, Obecní knihovna, v patře je mateřská škola, z prostor prádelny vznikly kanceláře. Vedle třídy je šatna, umývárna, prostory WC.

Třídy mateřské školy jsou rozděleny na hernu, jídelnu. Herny slouží také jako ložnice.
Kuchyňka mateřské školy se využívá k vydávání stravy, kterou dováží školnice z jídelny ZŠ a ZUŠ. Byly zakoupeny nerez várnice, myčka na nádobí, je objednána nová lednice.

Kotelna je v přízemí budovy, topení jsou pevná paliva.

Zahrada   Zahrada   Zahrada
Na jižní a západní straně MŠ se rozkládá dosti velká zahrada s několika pískovišti, průlezkami, kolotoči, houpačkami a skluzavkou. Na zahradě rostou listnaté a jehličnaté stromy, které zde působí velmi pěkně. Na zahradě je nutné v blízké době opravit jedno pískoviště, upevnit houpačku,
ve fázi jednání s obcí je postavení zahradního domečku. Zahrada je využívána k sezónním činnostem jak v létě, tak v zimě.

    Třída   Třída
Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek je postupně renovován - nátěry židliček, nový koutek v kuchyňce. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je průměrné,
dle finančních možností obce.

Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.


Adresa: 384 73 Stachy č. 341    Telefon: 388 428 380    E-mail: skola@stachy.net