HISTORIE MŠ STACHY

Mateřská škola Stachy byla založena 6. března 1939. Vyučování bylo půldenní a to pouze v jedné třídě. MŠ byla umístěna ve Stachách č. p. 206. Po 2. světové válce v MŠ začal celodenní provoz. První ředitelkou byla p. Marie Kalinová, která zde působila do 1. 9. 1958, kdy odcházela do důchodu.

Od 1. 9. 1958 nastoupila jako ředitelka školy p. Jaroslava Voldřichová. V budově byla umístěna
i jedna třída ZDŠ, stravování bylo zajišťováno školní jídelnou při ZDŠ. V MŠ byly umístěny děti
ve věku 2 - 6 let a jejich počet se pohyboval mezi dvaceti až třiceti. Škola byla vytápěna lokálně
a to až do roku 1968, kdy bylo vybudováno topení ústřední. V roce 1974 vzniká při MŠ jeslová třída.
Je umístěna v budově ZDŠ v bývalém bytě pro ředitele.

Budova stávající školy byla postavena z velké části v akci Z (brigádnická činnost),
a otevřena k 1. 9. 1975. Škola měla svou kuchyň, prostory pro hry, pro odpočinek dětí, umývárnu, záchodky, kabinety, šatny, ředitelnu. Ve spodní části budovy se nachází kotelna. Okolí budovy tvoří poměrně velká zahrada, kde jsou tři pískoviště, průlezky, houpačky, dostatek zeleně a stromů.

Největší počty dětí byly v letech 1975 - 1985‚ pak dochází k úbytku dětské populace.

V roce 1991 odchází p. Jaroslava Voldřichová do důchodu, konkurs na místo ředitelky vyhrává
a ředitelkou je jmenována Věra Randáková.

V roce 1991 jeslová třída v obci Stachy zaniká‚ zůstávají pouze dvě třídy MŠ s počtem dětí okolo 45. Roku 1992 končí provoz kuchyně v budově MŠ, strava se od této doby dováží ze školní jídelny ZŠ.

Od roku 1993 se redukuje MŠ na jednotřídní s počtem dětí 30. Od 1. září roku 2005 vzniká
II. třída MŠ, celkový počet dětí 45.

Mateřská škola se vždy aktivně podílela na kulturním a společenském životě v obci.
Děti se pod vedením svých učitelek zúčastňovaly všech oslav a slavností v obci, ať už to byla výročí osvobození, májové oslavy, volební vystoupení, kulturní vystoupení ke Dni matek, velikonoční programy, oslavy Dne dětí, vánoční besídky, vítání občánků, branné činnosti a velmi často zajišťovaly kulturní program.
MŠ pořádá výlety za poznáním přírody (na Javorník, Zadov)‚ za kulturou (do divadla v Písku,
do Hluboké nad Vltavou, na cirkusová představení). Paní Věra Randáková nacvičovala v letech 1980 a 1985 spartakiádu - Rodiče a děti.

Děti se také zúčastnily výtvarných soutěží v okresu Prachatice, zde získaly i několik předních umístění. MŠ organizovala různé sportovní akce, výstavky dětských prací.

Zřizovatelem MŠ je obec Stachy. Je to středisková obec s počtem 1200 obyvatel, děti sem docházejí a dojíždějí i z okolních osad: Zadova, Kůsova, Říhova, Michalova, Jaroškova, Řetenic, Nicova, Chalup, Šebestova, Javorníku, Benešovy Hory, Úbislavi a Zdíkovce.

1. 1. 2003 se MŠ stala součástí ZŠ a ZUŠ Stachy. Mateřská škola je dvoutřídní, vedoucí pracovnicí
je p. Věra Randáková, učitelkami p. Marie Lukášková a p. Jana Žižková‚ školnicí p. Jana Sedláčková, topičem p. František Randák. Počet dětí je 45.

Adresa: 384 73 Stachy č. 341    Telefon: 388 428 380    E-mail: skola@stachy.net