JEDNOTŘÍDNÍ ŠKOLY

1. Úbislav
Úbislav byla od roku 1876 přiškolena ke Stachům. Protože cesty z Úbislavi do Stach byly velmi neschůdné, zvláště v zimě, vyučoval v zimě několik roků po domech Matěj Kadlec, chalupník, později hostinský v Úbislavi. Prvním učitelem po zřízení samostatné úbislavské školy byl Karel elzer. Nejdéle působil na škole Jo-sef Kochan (přes 40 roků), potom Josef Polák (20 let), Jiří Kopačka (18 let). Poslední ředitelkou úbislavské školy byla Marie Pešlová (1971—1972)

2. Zadov
Na Zadově se vyučovalo již brzy po založení stašské školy (kolem roku 1790). Prvním učitelem byl Matěj Šimek, který vyučoval po domech rodičů. Škola byla postavena v r. 1874. V této době zde vyučovali: Václav Petřík, Ondřej Bílek, Václav Strnad, Jan Hranička, Bohumil Havránek (1907—1919). Mezi válkami zde působili např. tito učitelé: Václav Volák, Antonín Potužák, Jaroslav Červený, Ladislav Havel, František Hanz-lík, Vojtěch Kořenský, Terezie Kořenská, Po II. světové válce se stává správcem školy Jan Holeček Učitelé se zde poměrně často střídali: H. Křivancová, František Princ, Jan Sejk, Miroslav Dobeš, Huna Cucová, Marta Krausová, Karel Čech, Dana Hnátková. Posledním učitelem na zadovské škole byl Ladislav Heidenreich, který zde učil 1970 až 1973.

3. Chalupy
V roce 1909 byla otevřena matiční škola v Krousově. Prvním správcem školy byl ustanoven
do příchodu trvalého učitele J. V. Šťastný. První řádně jmenovaný učitel byl Václav Volák; přišel
do Krousova v roce 1910. Od zřízení školy do 2. sv. války tu působili např. tito učitelé: K. Karas,
J. Kukla, M. Šafařík, M. Čechová, V. Volák, Pokorný. Po 2. sv. válce učili na chalupské škole:
K. Vraštil, M. Zachová, J. Bártík, M. Krausová, J. Pícha. K. Březina, J. Turek. B. Bosák, J. Bosák.
Před uzavřením školy zde byla poslední učitelkou Hana Cucová (1962).

4. Nicov
Česká menšinová škola byla v Nicově zřízena v roce 1923. Po 2 světové válce se stává prvním řídícím učitelem L. Zelenka, od roku 1949 do r. 1955 zde působí J. Chmelík. Posledním řídícím učitelem na škole byl Bohuslav Bosák. Škola byla uzavřena roku 1972.
Adresa: 384 73 Stachy č. 253    Telefon: 388 428 186    E-mail: skola@stachy.net