Nejnovější informace najdete na našich nových stránkách
www.skola.stachy.net.


V pátek 10. dubna od 8.00 je pro žáky 4. třídy připravena beseda na téma "Kyberšikana" (3 vyučovací hodiny).
V úterý 14. dubna čeká na žáky 8. ročníku beseda na téma "Sex" opět od 8.00 (4 vyučovací hodiny).
Realizátorem preventivních programů je organizace Portus Prachatice, o.p.s.


Ve středu 8. dubna jsou naplánované třídní schůzky.


Děkujeme, paní Bončková

Ve středu 25. 3. jsme se některými kolegyněmi zúčastnily oslavy Dne učitelů pořádaného Odborem školství města Vimperk. Každoročně se na této akci ohlížejí za činnostmi pedagogů a předávají ocenění za jejich celoživotní práci.
My jsme do Vimperka nejely pouze ze zvědavosti, ale měly jsme milou povinnost doprovodit na tuto akci paní Olgu Bončkovou, která byla svými kolegy zaslouženě nominována. Ve zkratce jen několik z mnoha důvodů její nominace - dlouhá léta dělala na ZUŠce ve Stachách ředitelku a po sloučení škol pokračovala jako její vedoucí. Vždy se oddaně a s láskou věnovala výuce hry na housle a akordeon. Mnozí její žáci dosahovali úspěchů při soutěžích a někteří dokonce pokračovali ve studiu na konzervatořích. Její práce pro ni nebyla a stále není prací, ale posláním a dle jejích slov velkým štěstím.
Paní Olga ve středu za svou dlouholetou práci obdržela Ocenění za významné výsledky v pedagogické činnosti. Všichni jsme velice rádi, že máme tuto veselou a houževnatou ženu v našem kolektivu a ze srdce jí blahopřejeme.

P.S. Olinko, ať je Váš život (a nejen ten pracovní) stále šťastný, tak jak jste ve středu panu Benešovi odpověděla na jeho otázku... ;o)

Fotografie najdete ZDE


Děvčata v úterní matematicko-fyzikální soutěži vybojovala krásné 3. místo.GRATULUJEME!!!


Ve středu 25. března se naši zpěváčci zúčastní soutěže Zvonek ve Vimperku.


V úterý 24. března pojedou tři naši žáci na matematicko-fyzikální soutěž do Vimperka.


Ve čtvrtek 19. března pojedou žáci II. stupně na kurz bruselní do Vimperka.


Ve čtvrtek 12. března pojedou některé dívky z 5. až 7. ročníku na basketbalový turnaj do Vimperka.


Ve středu 4. března nás čeká "Setkání s rysem".
Přijede za námi devítiměsíční koťátko Blonďák a dozvíme se zajímavé informace o rysech, o ochraně rysa
a také, co je zapotřebí k ochraně jeho biotopu.
1. hodina - 1. a 2. třída
2. hodina - 3. a 5. třída
3. hodina - 4. třída
4. hodina - 6. a 7. třída
5. hodina - 8. a 9. třída


V pátek 20. února se žáci 6. a 7.tř. zúčastní besedy na téma "Přátelství a láska".
Realizátorem je ACET ČR,o.s.


Ve středu 18. února zveme všechny rodiče k volbám do školské rady.
Bližší informace zde:V pondělí 9. února začínají jarní prázdniny.


Ve čtvrtek 5.února proběhne školní kolo biologické olympiády.


V pátek 30. ledna jsou pololetní prázdniny. :)


Ve čtvrtek 29. ledna ukončíme 1. pololetí rozdáním vysvědčení (poslední vyučovací hodinu).
I. stupeň bude končit v 11:40 a II. stupeň ve 12:35.


V úterý 27. ledna bude I. stupeň besedovat s POLICIÍ ČR.
1. a 2. třída první vyučovací hodinu na téma "Už chodím do školy sám",
4. třída druhou a třetí vyučovací hodinu na téma "Co se stane, když použijeme zbraň?"
a na stejné téma 5. a 3. třída čtvrtou a pátou hodinu.


Pondělí 26. ledna – čtvrtek 29. ledna - 27 žáků II. stupně se účastní lyžařského výcviku na Zadově.
Žáci, kteří zůstávají ve škole se budou učit takto:
 • 6. a 7. ročník dle rozvrhu 6. třídy
 • 8. a 9. ročník dle rozvrhu 9. třídy • Ve čtvrtek 22. ledna k nám již po několikáté přijede skupina historického šermu Pernštejni.
  Tentokrát s představením Husité.
  Vybíráme 45,- Kč.


  Ve středu 14. ledna zveme rodiče budoucích školáčků
  na besedu o školní zralosti s pracovníkem PPP Prachatice.
  Beseda začne v 15:15 v budově MŠ.


  V úterý 13. ledna v 9 hodin přijdou předškoláčci ze školky navštívit své kamarády do první třídy.


  Ve středu 7. ledna od 15:15 do 16:30 proběhnou pohovory s rodiči žáků.
  Ve 3. třídě budou pohovory od 16:15 do 17:00


  A pak začínají vánoční prázdniny.
  Ve škole se znovu sejdeme v pondělí 5. ledna 2015.


  V pátek 19. prosince čtvrtou hodinu proběhnou třídní vánoční besídky.
  Konec vyučování: I. stupeň 11:30, II. stupeň 11:45.


  Ve čtvrtek 18. prosince se všichni těšíme na Vánoční besídku.
  Dopoledne od 9:00 proběhne generální zkouška.
  (Konec vyučování 1. stupeň v 11:30, 2. stupeň ve 12:00 hod)

  Vánoční školní besídka pro rodiče
  - sraz žáků v 15:00 ve škole
  - besídka začne v 16:00
  Všichni jste srdečně zváni!


  V úterý 16. prosince siláci ze 7. - 9. třídy pověří své síly s kamarády z Vacova a Zdíkova v SILOVÉM TROJBOJI.
  Začíná v 8:30 v tělocvičně.


  V pátek jedou někteří žáci z 5. - 9. ročníku na zájezd do Vídně.


  Ve středu 10. prosince pojedeme do Prahy na představení Sněhová královna.
  Odjíždíme v 6:30 (sraz v6:15) z autobusového nádraží.


  V pátek 5. prosince navštíví naši školu čerti s Mikulášem a možná i s anděly.


  V neděli 30. listopadu od 16:00 zveme všechny rodiče a přátele školy na tradiční
  VÁNOČNÍ TRHY A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO SROMEČKU.


  Ve středu 26. listopadu proběhne vánoční tvořivá dílna.
  1. - 4. ročník bude tvořit 4 vyučovací hodiny,
  5. - 9. ročník 5 vyučovacích hodin.


  Žáky 8.a 9. třídy čeká v pondělí 24. listopadu 4. a 5. vyučovací hodinu beseda na téma Sametová revoluce.


  Ve středu 19. listopadu vyrazí někteří žáci 8. a 9. ročníku na turnaj ve florbalu do Vimperka.


  V úterý 18. listopadu ve 14:30 čeká na deváťáky prezentace SŠ a OU Volyně.


  Ve čtvrtek 13. listopadu ve 12 hodin přijedou zástupci SŠ Polytechnické České Budějovice představit žákům 9. ročníku svou školu.


  V úterý 11. 11. proběhne třídní schůzka 2. ročníku.
  Ostatní třídy mají třídní schůzky ve středu 12. listopadu.


  V pátek 31. října se I. stupeň bude učit do 11:30 a II. stupeň do 11:50.
  Za žáky 8. a 9. ročníku přijedou v 10 hodin ze SŠ Nerudova Vimperk.


  Ve čtvrtek 30. října proběhne tradiční Halloweenská noc ve škole.
  Od 18 hodin na děti čekají zábavné hry a soutěže,
  po 20 hodině vyrazíme na lampionový průvod
  a kolem 21 hodiny začne stezka odvahy.
  (V případě nepříznivého počasí budou náhradní aktivity v tělocvičně školy.)


  V pondělí 27. a ve středu 29. října jsou podzimní prázdniny.


  Zapojili jsme se do projektu Městské knihovny Prachatice, která iniciovala pokus
  Nejvíce čtoucích a poslouchajících lidí. Četli jsme a poslouchali texty z knížky
  O víle Majolence a profesorovi z Prachatic
  spisovatele Hynka Klimka a ilustrátorky Zdeňky Študlarové.
  Pokud byste se na váš rekord chtěli podívat na facebooku, najdete ho ZDE


  Ve čtvrtek 23. října se druhý stupeň zúčastní poslechu přímého přenosu koncertu z Jihočeské filharmonie.


  V pondělí 20. října čeká na prvňáčky beseda primární prevence Phénix (Portus Prachatice, o.p.s.) na téma „Buď opatrný“. Probíhat bude 1. až 3. vyučovací hodinu.


  V úterý 14. října se těšíme na besedu s animátorem Cyrilem Podolským. Žáci 1. až 4. třídy začnou besedovat druhou hodinu, žáci 5. až 9. ročníku od 3. hodiny.
  Vybíráme 30,- Kč.


  V pondělí 13. října přijedou za žáky 9. třídy ze střední školy Strakonice.


  V úterý 7. října jedou chlapci 7. až 9. ročníku do Prachatic na fotbalový turnaj.


  Ve středu 10. září od 8:00 do 10:00 si čtvrťáci užijí dopravní výchovu.


  Po dobu, než bude konkurzem zvolen nový ředitel, je vedením školy pověřena
  Mgr. Monika Kotherová, DiS.


  Dne 12. srpna zemřel ředitel naší školy pan Mgr. Miloslav Hodek.
  Pohřeb se koná v úterý 19. srpna v 11:15 v Klatovech.
  Pro všechny, kteří se chtějí s panem ředitelem rozloučit, je vypraven autobus, který odjíždí v 9 hodin z autobusového nádraží na Stachách.

  Fotografujete rádi?
  Chodíte rádi na houby?
  Zapojte se do fotografické soutěže!!
  Bližší informace ZDE.  Adresa: 384 73 Stachy č. 253    Telefon: 388 428 186    E-mail: skola@stachy.net